Kshana Kshnana Lyrics

Writer :

Singer :




dhin tarakatara tum tanakatara kshana kshana
ariyada marama kalada dharama kshana kshana
kalawe sutaka kshana kshna, illelaru patak kshana kshana
neneyo nondu naduweu dondu kalada niyamano
kshana kshana prati kshana, kshana kshana - (2)

tak dhini dhinita kalada gunita kshana kshana
hechhe gu yechhara yechhara kshana kshana
kalada chakra kshana kshana, nellad yentra kshana kshana
idara tantra telayo idra sadiyoda vismyawa
kshana kshana prati kshana, kshana kshana - (2)

yug yug dinda mugiyada bandha kshana kshana
ninneya ninnige naliya nalige kshana kshana
idane ninnawe kshana kshana, ee kshana nerayo kshana kshana
kala ninna aada girali kalawe ninado
kshana kshana prati kshana, kshana kshana - (2)

Music Director Wise   Film Wise


How to use

In Junolyrics, This box contains the lyrics of Songs .If you like the lyrics, Please leave your comments and share here . Easily you can get the lyrics of the same movie. click here to find out more Lyrics.